Sabtu, Disember 19, 2009

Lonkang, Jalan dan Masjid

Longkang dan Jalan di sepanjang Jalan Kulapis-Bebatik sedang dalam proses pembinaan dan pengubahsuaian. Semua longkang akan dibinakonkritkan dan projek pembinaan longkang konkrit ini akan terus beroperasi di Kampong Kulapis yang mengambil masa selama dua tahun. Projek ini bermula pada pertengahan tahun 2009, dan warga Kampong Kulapis menaruh harapan agar projek ini siap pada waktu yang ditetapkan iaitu pada pertengahan tahun 2011.


Jalan Kulapis-Bebatik sebelum
longkang dikonkritkan.


Di Jalan yang sama, longkang dalam
proses dikonkritkan.
Longkang sebelum dikonkritkan.


Kerja-kerja mengkonkritkan
longkang.


Sebelum kerja-kerja
mengkonkrit longkang
dimulakan.Longkang konkrit di Jalan
Kulapis-Bebatik siap dibina.
Dapat dibayangkan bahawa Kampong Kulapis sedikit masa lagi akan menjadi kampung yang maju, indah, cantik, bersih dan mempunyai warga yang sihat. Ketua Kampong Kulapis, Haji Timor mengingatkan kepada warga kampung seluruhnya, supaya mengambil berat tentang kebersihan kampung. Warga kampung yang prihatin, ada sifat keakuan, dan ada sifat sayang kepada kampung, pasti kebersihan Kampong Kulapis terjamin sepanjang masa, Insya Allah.

Warga Kampong Kulapis amat beruntung, longkang dan jalan sudah diusahakan pembinaan dan pengubahsuaiannya, dan tidak lama lagi Kampong Kulapis akan mempunyai sebuah masjid, seperti yang dicadangkan pembinaannya pada tahun (2010) ini oleh pihak-pihak tertentu. Bererti warga Kampong Kulapis akan terus menikmati kemajuan dan kesejahteraan hidup berkampung. Alhamdulillah, berkat doa warga Kampong Kulapis.
Semua gambar di atas telah dirakam sebelum dan semasa proses pembinaan longkang konkrit di Kampong Kulapis oleh Hj Mohd Jaffar Hj Rais.